Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE INDIEN. m

in alle tijden als zeer gevaarlijk befchouwd is, voerde men de meeste koopmanfchappen naaf Arabiën door middel van Caravaanen 5 eene wijze van koophandel, door welke niet alleen de havens , waar de voortbrengfelen der Indiën aanlandden , maar ook nog de fteden der binnenlanden, en zelfs de zwervende Arabieren, die het grootst aantal kameelen tot den overvoer keverden, aanmerkelijk moesten winnen. De zaaken zijn nu veranderd. Yemen en Hadramaut zijn niet meer de ftapelplaatfen der koopwaaren, die uit Egypten en de Indiën uitgevoerd worden. Vooral hebben de Arabieren aanmerkelijk verlooren, federt de Eurppeaanen, eenen weg rondsom Africa gevonden hebbende, zig zelve de voortbrengfels der Indiën en die van China verfchaffen, en zelfs voor een gedeelte de Westelijke Arabieren, de Egyptenaars en de Turken daar mede voorzien. Echter woonen de Arabieren van Hadramaut als nog in fteden en dorpen bij een, en drijven een taamelijk voordeeligen handel. De gezindheid van Sunni is 'er de heerfchende. De uitfpraak der inwooners is zeer verfchillend van die van Yemen.

In dit land zijn veele diftriéten, door onafhangelijke opperhoofden beftuurd. De Bedouïns, of onder tenten huizende Arabieren, en de Kotaftï, of bergbewooners, hebben eene meenigte Chaiks. De fteden en dorpen, die met de buiten-

Sluiten