is toegevoegd aan uw favorieten.

De gruwel der verwoestingen, of Vrankryks moord- en treur-tooneel [...] vertoond in een aantal [...] afbeeldingen en [...] verhaalen van de voornaamste gebeurtenissen, geduurende de jongste revolutie in het ongelukkig Vrankrkyk voorgevallen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 73 )

VERHAAL

VAN HET

¥SSELYK MISHANDELEN DEft KONINGS GEZINDEN BINNEN PARYS.

Op den %de \ie en 5de September i79*«

Schoon op den derden September, al de gevangenisfendoot het vermoorden der gevangenen , ten getalle van duizend agt- en- tagtig menfchen, waaren leedig gemaakt, was daar door echter de bloeddorst der Jacobynen niet geltild, ook waaren daar toe alleen, de moordenaars niet aangenoomen , het voorneemen was, om door een ontzagcbelyke (lagtingde gantfche parthy der Koningsgezinden, op eenmaal zulk een gewisfen neep toe te brengen, dat zy nimmer het hoofd weder zoude durven opfteeken.

Hier toe had men het gerucht verfpreid dat de Koningsgezinden zig in hunne huizen vangeweeren, kruid en lood voorzien hadden, om een tegenomwenteling te bewerken, en al de Republicainen den bals tebreeken, hoe onwaarachtig ook dit uitftrooifel was, dienden hét echter tot een voorwendzel, om óveral in de huizen in tebreeken, en de ongelukkige Inwoonders te befchuldigen, en te vermoorden. Niemand was nü een óogenbük in zyn wooning veilig, het groauw drong overal door en bedreef byna ongelooflyke wreedheden enbaldaadightden i en dat meest al onder het pleegen van alderhandeaapekuuren.en Zotheden en onder het zingen vanvrolyke Vryheids - deuntjes. Onder de moordenaars voegden zig thans ook een meenigte