Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

" < 39 )

voortfukkelt, tot dat de partikulier geen fchelling voor een pond St. betaalen kan. Een Gouvernement kan zich langer behoeden voor een bankroet dan een partikulier; doch infolventheid zal onvermijdelijk 't ban- , kroet, 't zij ineen partikulier, 't zij ineen gouvernement voortbrengen. Zo dus de hoe» veelheid van Bank-nooten, betaalbaar opzicht, welke de bank heeft uitgegeeven,grooter is, dan de bank betaalen kan, zo is de bank infolvent; en wanneer die infolventheid openbaar bekend is, bankroet (i).

Na

(i) Onder de begoochelingen, waarmede de Natie bedroogen is door Ministers, om haare zaaken bedrieglijk voorteftellen, en door niemand meer dan Mr. pitt, is een bont, tweederlei leevendig (dmphibhns) ding^ genaamd, de balans van handel, Deeze, zoals men ze noemt, wordt gehaald uit de tol - boeken , waarin de lijften (laan van alle ex-en im-portatie; en wanneer de waardij der exportatie, overeenkomftig den prijs daarop gezet door den uitfcheeper of de tol, grooter is dan de importatie , op dezelve wijze bereekend, dan zeggen zij, de balans van handel is zo veel in bun voordeel.

De tol-boeken bewijzen duidelijk genoeg, dat zo veele. ladingen zijn uitgevoert, en zo vtele ingevóert: dan dit is alles wat zij bewijzen of zouden bewijzen. Zij hebben niets te doen met de balans van winst en verlies; en 't is eene domheid zich met dit oogmerk op dezelve te beroepen: want de zaak is, ftce grooter C 4 '(

Sluiten