Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

co

Hy was op een Dorp inde Provincie Holland gebooren, en van een aanzienelyk geflacht.

Zyne Kintsheit was ongemeen Hv had eelien natuurlyken afkeer van alle ipeUen, waer mede de jongens gewoon zyn zich te vermaeken; en daerentegen een zonderlinge liefde tot zulke kunften en weetenfchappen, als zyne opvoeding en jaeren vereifchten. üy deeze hoedanigheden bezat hv eenen vluggen geeft en onvermoeide vlyt om alles na te fpooren; dingen, die hem wei haeft tot verhevener bezigheden bequaem maekten.

Den ouderdom van veertien jaeren bereikt hebbende, begon hy al eenigen luft tot de Letteroefening te krvcen en daer van dagelyks te ipreekem JMteis behangt my meer (was zyn gewoon zeggen) dan de geleertheit. De Latynfche en Griekfche taelen te keren, was een werk, dat hy met hulp van zynen Vader, een Man van 0ngemeene geleer theit, in vier jaeren gelukkiglyk volbragr. Hier door hem de weg tot het Heilig-

Sluiten