Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE HOOFDSTUK. J37

No. 81. Maar fchoon wel uit den zin der aangehaalde pasfagie uit No. 81. blijkt, dat die Makelaar in zijne abufive bereekening zulks mede aan de zijde van het Land neemt, zo zegt hij nogthans niet ftellig, dat den Lande die Loterij niet meer kost dan,4^ pro Cento , gelijk de Schrijver van No. 90. en 91. opgeeft. De dwaaling van beiden beftaat hierin,zij reekenen op een Obligatie van ƒ 1000 -: - die ƒ 25 -: - Int. doet , en die zij verkrijgen voor ƒ 600-:- in

25X100

Geld, — dan was zulks zeeker — 4s *

600

pro Cento — doch die ftelling heb ik beweezen dat mis was. Deeze gantfche bereekening raakt de deelneemers, maar niet het Land,en die deelnecmers genieten volgens die valfche bereekening voor haare ƒ 600-:- 4J pro Cento, .

maar het is geheel mis, dat het Land die Loterij niet meer kost dan 4'spro Cento. En die misflag zal ik bewijzen. Het Land geeft in Obligatien .aan Prijzen en Premien . . 26'oooooo Ontvangt Contant . i2'oooooo

■ aan Obligatien ó'oooooo

Zaamen —— i8'ooooo°

Verlies ƒ 8'000000 Maar hier komt nog een groote post van verlies bij aan de zijde

van

Sluiten