Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.VIERDE HOOFDSTUK. 515

Godsdienst is, zulks daarom behoort tot ons Geestelijk denkvermogen, tot de onderwerpen daar de mensch een volstrekte onvervreemdbaars vrijheid in geniet, onafhanglijk van allen Politieken dwang, ftrijdig tegens de Leer van Christus en zijn Apostel Jacobus , afkomftig uit de allervuil/le bron der vereeniging van Kerk en Staat, en dus dat alle Politiek bevel tot het doen van Eed, ftrijd tegens het in deezen onvervreemdbaar recht der menschheid. Flier vind men de waare grenspalen, tusfchen het Goddelijke en Politieke recht, en is de mensch in deezen alleen verpligt te gehoorzaamen aan de les van Christus en zijn Apostel Jacobus4 Van daar dat in ons Land aan de Mennoniten geoorloofd is, een belofte van mannen waarheid in plaats van Eed te doen. Doch het zij verre van mij, dat of fchoon ik den Eed afkeur, ik daarom den mensch vrij zou ftellen van alle plegtige verbintenis, maar ('t zijn de woorden van den Burger Reprefentant Hahn) ,, dat in ,, plaats van Godsdienftige aanroeping, en der ,, gewoone of dergelijke woorden,vznzowaar,, lijk helpe mij God Almachtig, of ik zweere „ het, door deze Vergadering behoorde te wor,, den vast gefteld deze of dergelijke verkla,, ring: Ik houde mij onderworpen aan alle de „ geftrengheid der firaffen : wanneer ik immer ,, eerloos genoeg kon zijn, om deze mijne wettig Kk 2 „ aan-

Sluiten