Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5=Q VIERDE HOOFDSTUK.

Tot alle de middelen Van herftel DOüdijr een Er.lhufias. pms.

I

\

} *

t

verkwist, maar dienstbaar worden ten nutte; van het algemeen,

Alle deeze opgegevene middelen van Herftel, in het Verval door ons toedoen , zijn mogelijk; om met vereende kragten daar te ftellen, maar zonder EnthuRasmus van oprechte Vaderlandsliefde, zullen alle onze voorgeflagene Herftellen veel belovende bloeizem knoppen zijn, die door de winden van een voor het algemeen, fchadelijk eigen belang als kaf zullen verftuiven , zonder eenige rijpe voordeel gevende vruchten opteleveren. NeêrlandsBurgeren! hoe verfchillcnd wij in Staatkunde mogen denken, wij zijn het immers daar in eens, dat gij het ^eliik van u zeiven, huisgezin, en Vaderland zoekt en wenscht. De fchimmen onzer Voorraderen , ja ! ons dierbaar Naakroost zouden iet ons verwijten, indien wij langer door verkeldheid in onze eigen ingewanden wroeten. Eendracht maakt magt, die Zinfpreuk onzer Voorvaderen, hebben wij maar even als zij te -olgen om ons geluk te bewerken. Meer vericht in de Grondbeginzelen der Regeeringunde , hebben wij onze dwaalingen gezien, R ■zijP fa ftaat dezelve door een Conftitutie

ge*

Sluiten