Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE HOOFDSTUK. 531

gegrond op de Rechten der Menschheid te verbeteren. Wij zijn immers vrijgefchapene weezens, alle magt is uit het Volk afkomftig, daar is, kan of mag geen overheerfchend gezag beftaan , al was het onder den fchooncn naam van Vrijheid. Neen ! alle gezag moet wijslijk bepaald worden , en zonder dat hellen alle zoorten van Regeeringen tot overheerfching. Dit is de oprechte leer van het zuiver belangloos Patriottismus. Ons Geweeten en de Reden pleiten voor het zelve. Laaten geen verfchiilende Godsdienstbegrippen eenige fcheuring maaken , droomt niet van een vernietiging van dezelve. Zou Hij, die het verband van de Gebeurtenisfen der Moreele waereld beftuurt, toelaaten, dat zijne redelijke Weezens Hem niet dienden gelijk het betaamt, dan zouden wij de Almagt Gods wantrouwen, die niet anders zoekt dan het algemeen geluk der Menfchen. Wij worden geboren cn fterven , en ieder Geftacht rijpt tot een grooter volkomenheid, gelijk ik in mijn Inleiding aangeweezen heb. Maar daar is geen goud zonder fchuim, of koorn zonder kaf, hij die het volmaakte aan deeze zijde van het Graf wil zoeken, dwaalt. Onderzoekt, wikt en weegt mijne opgegeven middelen van Herftel, en laaten wij onderling allen haat en partijfchap afKk | leg-

Sluiten