Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 C. H. D. BALLOT

edele ACHTBAARE REGEERDERS DEZER STAD, BURGEMEESTERS, SCHEPENEN EN RAADEN, BENEVENS DERZELVER PENSIOnarissen en SECRETARISSEN, ZEER GEËERBIEDIGDE MANnen!

KIEZERS DEZER STAD, ZEER AANZIENLIJKE MANNEN!

LEDEN vam ALLE DE OVERIGE COLLEGIEN van ZEELAND EN VLAANDEREN, VOORZITTERS EN RAADEN, ZEER VOORZIENIGE MANNEN!

ZEER BEROEMDE PROFESSOREN VAN DE ILLUSTRE SCHOOL! ZEER GELEERDE LECTOR l

BEDIENAARS DES GODDELIjKEN WOORDS, GÏJ IN HET BIJZONDERjZJEER GEWENSCHTE ampt-

GK-

Sluiten