is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Hout, of Boschgedachten in zes bespiegelingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 166 )

die men Goden der aarde noemt, (en die ook wel degelijk ondervinden , dat zij Let zijn ,) allen eerbied niet alleen door pligtplegingen toe te brengen, maar ook alles te verrichten, wat aan Vorsten en Grooten aangenaam is. Wanneer men dan zich nederboog voor een plant, voor een dier , voor een ftar of voor een beeld , de vertegenwoordiger van de eene of andere Godheid, wanneer men eene gantfche reeks van offerdieren dachtte, op de altaaren , voor die Goden opgericht, en men dan die ge» ilachte offerbeesten geheel of ten dee« le verbrandde, om daar op de neus van deeze of geene Godheid te vergasten, dan ging dit door voor Gods» dienst, en -* gaat 'er nog bij zo veelen voor door. Wonder wel was het menschdom, en is het nog over het algemeen, te vreeden, wanneer het

maar