Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 22? )

Geluk ! driewerf geluk met uw volzalig lot!

Gij,waareWijsgeer, gij, wien 's menchsdoms flaaficnheïd

(griefde ;

Gij vindt alom den mensch in Christen, Turk en Jood Jaa bij den Wilden zelf. Gij kreunt u aan geen kleuren"1

Van blank,van bruin of zwart. Het groote roemt gij groot,

Gij doemthetlaage als laage , in wien gij't af moet keuren;

Den wreedaart noemt gij wreed, fchoon 't purper hera

(bedekt,

Maardoet der kroon ook hu!de,omvat zijdeugdengiootheid.

Den Volksvriend, die door trouw een burgt der Vrijheid

(ftrekt.

Verheft gij onbefchroomd, maar vloekt de vuige fnoodheid Van dien verwaaten man , die -vrijheid,vrijheid,preèkti

Alleen,om eer, om magt,om fchatten t'zaamtefchraapen ; Gij, edelkind van God , die denkt, gelijk gij fpreekt,

Die zwakheên mild vergeeft, als hadt ti God gefchapen , Om hier op aard zijn beeld , en dat der Deugd te zijn ;

Moetniet het Menschdom u verheffen, u beminnen. —

Maar Neen! Nog dwaalt de Mensch,begocheld door den

fchijn,

Omhelst hij Dweeperij en Domheid als vriendinnen.

R 3 Doek

Sluiten