Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< *4 >

van armenbeftuur, maar zoo als het langzama?» hand daarvan ontaard en bedorven is .geworden., moest behouden; dit onderzoek zoude niet toege*, haten hebben eene zoo gedrongen en regtftreeks aanloopende uitlegging tegen de letter en deq geest der Staatsregeling, te geeven aandeXLVII en XLVJI1, Art. van de burgerl. en ftaatk, grondregelen geplaatst voor de A&e van Staatsregeling, als nu daaraan gegeven is. Het zoude hebben doen zien, dat de Staatsregeling in dezen zoo duister en onbepaald niet is, als zij is voorgekomen; dat een algemeen, Nationaal Beftuur over alle armen zonder onderfcheid van Kerkgenoot?, fchap, en zonder onderfcheid van al of niet zoo, genoemde Belijdenis gedaan te hebben, noodzaaklijk is; dat zoodanig armenbeftuur, zelfs met ineenfmelting, zeer doenlijk en uitvoerelijk is, en zelfs, tegen de. belangen van feélen religie niet aanloopt.

De zwaarigheden worden noch in eene geregelde orde, noch bepaaldelijk tegen de ineenfmelting voorgedraagen; zij komen flegts hier en daar ia deze voordragt voor, en zijn dan eens bepaaldelijk gerigt tegen de ineenfmelting, dan eens snbepaalder tegen een algemeen armenbeftuur -— wij zullen £k daarom één voor één onderzoeken ? zoot, als zij ons onder lQt leezen zijn voorgekomen.

i°. Men weet niet, hoe het eertijds irj Frankrijk met het armenbeftuur gelegen was, noch hoe. hetzelve nu gefteld is <—i men kan geen voldoend befcheid bekomen, welke algemeene maatregelen, ëaaromtrend in Engeland en America gevolgd wor*, den. bl. ii,

Dit

Sluiten