is toegevoegd aan uw favorieten.

De staatsman. Of onpartydige redeneringen over de merkwaardigste gebeurtenissen van onzen tyd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C a3ï ) HET

V A D E R L A N D.

jSaLLUSTIUS in zyn befchryvinge van den oorlog van Catilina , ("die door eene Samenfweering en de wapenen, zyn Vaderland, het oude Rome voor zich wilde doen bukken, en zich zeiven een eigendunkelyk gezag aanmatigen ,) geeft ons een treffend tafreel der toenmalige gefteldheid van zaken in zyn Vaderland , en de oorzaken die 't zelve in een burgerkryg gewikkeld hadden. „ Nae dat, „ zegt hy , het Gemenebeft door arbeid , „ moeite en rechtvaardigheid , fteeds in lui„ fter , macht en aanzien was toegenomen; „ naa dat grote Koningen en machtige Na,, tien door den Oorlog 't onder gebragt wa„ ren , heeft het fortuin een keer geno,, men ; en alles in den war beginnen te „ brengen. Zy die voorheen arbeidfaam wa3, ren die geene gevaeren ontzagen , die de ,, grootfte moeilykheden wisten te boven te ,, komen en wederwaardigheeden geduldig 3, verdroegen , zyn het flagtoffer geworden ,, van ledigheid , luiheid , rykdommen en „ wat dies meer is. De luft om te heerj, fchen by veelen dag aan dag toenemende,

>j is