Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 360 3

17-

Den Schout fal ftaan over alle der Stads fo groote als kleyne Rekeningen waar by de Borgemeefteren prefent zyn, en daer voor gemeten gelyke Leges als de Borgemeefters: Edog fullen alle Rekeningen van de Stadts Leveranciers en Werkbafen door den Cameraer in den Raed aen handen van de Borgemeefteren en by der felver abfentie aen

vwt V° ^ Kang W6rden overëele'

i3.

De Directie der Conventen goederen fal lyn cn blyve aen Borgemeefteren en oud B:;.gemecftcren, dogh fal de Jaerlykfe groote en kleyne Reekenmge gefchieden ten vacn van den Schout die daer voor gelyke Prefatiën fkl mogen genieten als Borgerncefteren in der tyt.

1%

Dat by Vacature van een Regents plaets in de voornoemde huyfen en Collegien, door de overige Regenten een Nominatie van een dubbelt getal Perfoonen fal moeten gemaekt werden en defelven aan den Schout en Borgemeefteren in der tyt geprefenteert werden, om daer uyt een Perfoon te verkiefen, ten

wa-

Sluiten