Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 5*4 )

twede poincr. van der Borgeren verzoek betreft , konnen de ondergefchreven zich met het verdere van die refoliuie niet ronformeren , als men met meerderheid van Stemmen, wil decideren , dat de bepaaling der zuivere Domeftieke bezwaar poinclen, al vorens daar over te delibereren of' refolveren eerst by eenparige Stemmen als zodanig zullen moeten b' öordeeld worden ; voor welke unanimiteit de ondergefchreven voor zo veel de dispofitie daarover by dezen Raad vallen moet, geene reden of noodzaken konnen uitdenken , dat ingevalle van verfchil in de opienien volgens liet gebruik in dezen en alle wel gefchikte Collcgien , niet by meerderheid zouden behoren befloten te worden , cn cyndelyk daar de meerderheyd van dezen Raad goed geoordeelt heeft, derzelver advies voor de refumptie met de publieken druk gemeen te maken , en zig daar door als het waare tegen de ondergefchreven eene openbaare verdediging hebben gemaakt , ter juflificatie van hunne disfentierende fentimenten, vermeinen de ondergefchreven, dat aan hen die zelve weg door een te imponeren fecretesfe riet behoord afgefneden te worden, en 'er ook boven dien geene reden voor 2yn , waarom de Burgerye niet zoude mogen geinformcert zyn , welke poinflen geoordeelt werden al of niet Domcftiek te zyn, de ondergefch: vermeinen voor zig die

fa-

Sluiten