is toegevoegd aan uw favorieten.

De staatsman. Of onpartydige redeneringen over de merkwaardigste gebeurtenissen van onzen tyd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 243 ~)

d~ch op voorwaarde van de vogelen van dt bezaaide Landen te houden.

De Romeinen maakten nooit vrede , dan wanneer zy overwonnen hadden. Hoe meer neerlagen zy ondergingen , hoe hogere eifchen zy deden , ter ener zyde daar door hunne overwinnaren fchrik aanjagende , ter andere zyde zich de noodzaaklykheid te meer opleggende, om te overwinnen.

-&

Rome was nog Monarchie , nog Gemenebeft , maar kon eigentlyk gezegd worden het hoofd te zyn van een groot lichaam, beftaande uit alle Volkeu van de bekende waereld.

De Germanen kenden 'maar twee hoofdmisdaden. Zy hingen de verraders op , en verdronken die bang waren. Dit waren by hen de enigfte publieque rrisdryven , en het fchynt dat zy ten tyde van Tacitus, nog zo goed als in den ftaat der natuur leefden.

Men ziet niet, dat dé dood, in veele Landen