is toegevoegd aan uw favorieten.

De staatsman. Of onpartydige redeneringen over de merkwaardigste gebeurtenissen van onzen tyd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t 244 )

Óch ais een ftraf op de defertie gefield , die daarom doet verminderen. De reden 'er van is ligt te befeffen. Een Soldaat gewoon daaelyks zyn leven te wagen , kan immers weinig afgefchrikt worden door de vreeze Voor den dood.

De lafhartigheid van de Volken onder dè gèzengde lugtflreken , heeft hen byna altoos Haven doen worden; en omgekeerd, de moed van die welke onder kouder Climaat woonden , heeft hen vry doen blyven.

In een Gemenebest, om 'er dén geest van Koophandel levendig te houden , dienen de wetten 'er zo ingerigt te zyn , dat elk die arm is , gelegenheid heeft om te werken, en teffens dat niemand al te ryk kan worden ; teh eynde in hem den lust tot werkzaamheid te behouden.