is toegevoegd aan uw favorieten.

De staatsman. Of onpartydige redeneringen over de merkwaardigste gebeurtenissen van onzen tyd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 25Q 3

alzo hy de geene is die met haar moetende omgaan , ook best deswege met zich m zyne keuze te rade kan gaan.

r*e rykdommen die by de byzondere piE, foren a! heel veel in cas van huwlyk in am merkmge koomen , dienen zeer wynie in. yJoed pp de keufe Van een wvs Vor t ta hebben. Zeer zelden ziet men tog,' enige weinige gevallen uitgezonderd, dat het huwiyks goed aan eene JPrincesfe mecde ge?even wordende , ovcreenkorr.ftig aan haaran rang is Deeze eedele veragting der rykdommen heeft echter zyne paaien , en het diend by een Vorst zekerlyk in nanme-kin' te komen , m fornmige gevallen. Philips de Stoute Hertog van Bourgogne, huwde daarom Margaretha, erfdochter van het Hertogdom van Brabant en andere Provintien der Nee derlanden; welken wederom door het huwlvk van Maximihaan van Oostenryk, met Maria van Bourgonje in 't Huis van Haksbur* overgmgen. Dog wy willen alleen te tonnen geeven, dat het belang van rykdommen, oe eenige dryfveer niet dient te zyn , wel ken een Vorst tot het huwlyk met de-ze of geene Princes , by voorkeuze bovtn an-

Uil"™™* ^>^*>

De gemeenfehap van goederen is niet van dezelfde uitwerking en kracht tusfchen Sou-

ve-