Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«8 CALIGULA,

Cherea.

Ik kan u niets verzekeren; want ik zelf heb

geen zekerheid. Maar ziet daar den Keizer!

Nu zult gij het te weeten komen.

AGTSTE TONEEL.

Caligula , Cherea, Macro, Vellejus, Silius, Domitia, Piso, Legerhoofden, Hovelingen, K r ij g s luiden, en verder gevolg van den Keizer.

Piso, tegen S i l i u s en Domitia, die zig, in de nederig/Ie houding, zeer digt bij elkarder, in een hoekje van het toneel houden.

„ Gij kunt duidlijk zien, dat het de Keizer is

Wat blinkt hij van goud en zilver en diamanten!" Silius.

„ Ik geloof, dat hij, net als wij, zijn beste pakje heeft aangetrokken."

Piso.

„ Wat zijn de Goden goed, mijne kinderen! dat ze ons zulke mooie Keizers geeven."

Caligula.

Cherea!

Cherea.

Vorst!

Ca-

Sluiten