Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B E R I C H T

van Den F R A N S C H E N

VERTAALER.

I~fet Italiaansch Gefchrift , welks vertaaling reeds in 1780 gedrukt, wij op nieuw uitgee» ven, is buitengemeen wel bevallen aan allen die 't geleezen hebben, Wij kenden er toen de fchrijver niet van, die federt bekend is geworden. De geene zelf, tegen wie 't gemaakt is, heeft het publiek onderricht, dat het 't Werkje was van een Ordifiairtümonmk van de Hoofdkerk te Milaan, de Prelaat bossi.

Zo men geftigt is door den ijver, die deezen wijzen, oordeelkundigen, en reeds door geleerde voortbrengfels van een ander foort, bekende fchrijver, de pen heeft doen opvatten, om ds eer eener vreemde Kerk, door eenen roekeloozen fchrijver zijn landgenoot bézwaikt, te wréeken, men is niet minder verrascht te zien, dat niets, om dus te fpreeken, van 't geen betrekking op die Kerk heeft hem onbekend is. Daar hij zo veel zorg heeft aangewend, om zig grondig van haare zaak te onderrichten, * 3 door

Sluiten