is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek voor liefhebbers van vreemde plantzoenen en tuiniers, of Aanleiding tot de kennisse van alle in- en uitlandsche boomen en heesters.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 44i )

Frambtper qui donne fes fruits deux fois parannèe.

SRtócortfcfjc £tmbecr. Ctoeemaal '* jaarg Brusjtgeebcnbe 25ramöoog. ii.

Rubus odoratus. Foliis quinquelobis inaequaliter ferratis, caule inermi

multifolio multifloro. Rubus odoratus foliis fimplicibus palmatis, caule

inermi multifolio multifloro. Linn. 10.

The flowering Raspberry. Frambofier odorante,

JDw wofilrtcchmbe £tmfcerjïr<u?cb. ©eïriebenöe paargbloeienbe ©itsinifcfje 3$ramboa£. Groeiplaats, Kanada en gantsch Noord-Amerika. Grond, een goede lugte, groeit bijna in alle gronden.

Foortteejing, door gewortelde uitloopen, ook zeer wel en fchielijk door zaaden, zijn hier zelden gezien.

Zaaden, in vlakken en ronde beziën, die fchoon rood en wijnzuur zijn.

Blad, groot en met diepe infnijdingen onregelmatig getand, boven blijgroen, onder droeviger of zwakker-

Bloeit, roofenrooJ, ruim drie dum groot, van Junij tot September, nrken in bloei zijnde aangenaam.

Groeit, aan de 8 v^et hoog.

Schors, de bloemdeelen en bladtakken zijn met donkkerroode hairtjes, voorzien, die eenen kruidigen reuk geeven.

Aart, hard.

XI.

Rueus occidentalis.

Foliis ternis fubtus tomentofis, caule aculeato, petiolis teretibus. Linn, 2.

The Virginian Raspberry.

Ee 5 U