is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek voor liefhebbers van vreemde plantzoenen en tuiniers, of Aanleiding tot de kennisse van alle in- en uitlandsche boomen en heesters.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 444 D

Le houx frelon a trots feuilles.

©rd&fotö%r gtnigeri&fot.

©rieWaji'ee jüuijfóoom. ■ *

Groeiplaats, Morea.

6.

Ruscus flexuofus.

Foliis-ovatis acuminatis fupra floriferis nudis, caulibus flexuofis,

Butchersbroom with Jharp oval leaves. Le houx frelon a feuilles lanceolée,

©r#latm'3<r gungm&tot.

mmawl met sefpit^fte bigden tn buigzame fïenaen.

Groeiplaats, Italien.

Zijn alle altoosgroen, en een weinig teder, groeien met boven de 2 voet hoog bij ons, worden gelijk No. i. voortgekweekt.

Linn. X KLASSE. 1 RANG. i.

Ruta graveolens.

Foliis decompofitis, floribus lateralibus quadrifidis. Linn. i.

Rut Common. Rhue Comune.

©emttnc diautm/ ook SScttiMitt.

«Betooane Henruit / fiirite.

Groeiplaats, Provtnce, Langedok en Italien. Fooitteeling, door zaaden, ftekken en inleggers, in een losfen grond; is hard.

Va-