Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

füE GROOTE KERK. tf

zegt men, en het is uit de omftandigheden, waarfchynlyk, echter reeds in het Jaar 1559 door den Paus werkelyk aangebeld. (28)

Aan deeze, van dien tyd aan , Cathedraale Kerk, werden voor Haare diocëfe, tien Steden,met Haare onderhoorige Dorpen , zoo in de Meyerye , als in Gelderland gelegen, toegevoegd, (29) en aan den Bisfchop, de Abtsplaats en de

Ab-

door Prins fredrik henbrik. van oranje, dea Bisfchoppelyken zetel bezat, en josephus de bergaigne, doch welke, als eerst in het Jaar 1641 te Brusfel ingeweyd, nimmer zyn vast verblyv hier gehad heeft, gelyk ook niet, de naderhand aangeftelde Generaale Vicarisfen , fcboon Deeze hier wel oogluikende geweest zyn.

Men vindt de afbeeldingen van deeze Bisfchop* pen, uitgezondert sonnius , en eene korte befchryvinge van Hen allen, in het groot kerkelyk toneel van brabanö bl. 166 en vervolgens.

f28) Ziet wichmans I. c. pag. 371(29) Men vindt de naamen van die Steden en Dorpen, inde Hist. episc. silvje duc. pag. 42, 43. In het Groot kerkel. toneel vaw braband bl. 165 ftaat, vyf Steden, en verfcheiden kleine Steetjes, en omtrent honderd negen en tachtig Dorpen en Vlekken. ^A--^

Sluiten