Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 24 )

De blinde liefde tot zich zelf Verheft den ijdlen kruin tot aan het Stargewelf O).

Wel te recht wordt Hoogmoed beftempeld door zijn hart te verheffen <^). Zich opheffen (c). Opgroeien in grootschheid. Qd) Zich verheeven gedraagen. CO- Opgeblaazen van hart zijn (ƒ> Opgeblaazen van ziel (g). Hoogmoed vernedert den Mensch, zegt Salomo (h). Wijders: als de hovaardij komt, komt ook de fchande (J).

AGTTIENDE HOOFDSTUK.

I~"ïoe het voorgaande er inkomt, weet ik op mijne eer zelf niet — of ik weet het wel; maar ik wil het zoo niet zeggen: — ja — ik zal het zeggen. - En zaagt gij, Lezers!

de

(*) Horat. (*) Propcrt. 5 16. 17- (<0 Curt. 4,5,3. (<0 Tacit- Hift- 2> 7i' f<0 Corn' Kep in paus, a. (ƒ) Senec. Trag Ag. S, 958. (g) Cic. T. a, 3, 1. Cap. XXIX, 23. Ö) Spreuk. X Cap. L a.

Sluiten