Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wijze inrichtingen in de Natuur. 33

moeten zijn. Want de giftigfte zwammen , die doorgeTneden of gebroken, geheel blauw zijn, en zo door de ongewone kleur in het p'autrijk argwaan verwekken, worden door wilde en tamme zwijnen met graagte gegeten. Zelden heb ik des zomers in het bosch een zwam geopend , waar geen infekten in zatsn, of reeds te voren geheele groeven gevreeten hadden. De meesten derzelven zijn wel den menfchen niet tot voedzel beftemd , maar de wowdflakken zetten zich aan de grootften, en beknagen ze. De witte harftachtige fubftantie van den kampherboom (Laura Cam/Jwra) die door afkooken der bladeren, en de gefpleten (lukken des booms , en door fuoiimeren verkreegen wordt, is voor de meeste infekten gif, men legt daarom pillen daar van in de Naturalien verzameling, op dat de kleine vreeters door de fijne dampen , iu welke eindelijk de ganfche masfa verwafemt en verteert, verjaagd zouden worden. De reuk daar van doodt alle kledcrmottcn: legt men een ft tikje kampher bij een mierenhoop, zo ontftaat daar in , zo lang het'er nabij ligt, de grootfte wanorde: met een fcrupel, die men in.een groot vertrek met gefloten venfteren ontfteekt, kan men in eene nacht veele muggen dooden, in een flesch met kampher fterven wespen, bijen, fpinnen, fcorpioenen aan ontfteekingen in de darmen; en fchaapeh, katten, honden, muizen, hoenderen , kikvorfclien fterven alle van ingegeeven kampher, of krijgen van een kleine portie hevige kramptrekkingen. Doch even deeze doodlijke ten uiterfte vlugtige ftoffe wordt bij de menfchen in- en uitwendig gebruikt. Alexander, een kundig Geneesheer te Edinburg, nam proeven met de kampher aan zich zeiven (~Zie PMlof. Tranfaiï. Vol. LXVII. 1767. N". Hamb. Mag. St. XXXII.) en uit . Engeland en Zweden heeft men de heuchlijke berichten, dat men raazenden, dooreen weinig kamplier klein gefchaaft, en tot herhaalde reizen tot pillen in koude plantfappen C ge-

Sluiten