is toegevoegd aan uw favorieten.

Van het groote en schoone in de natuur.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

324 PVijze inrichtingen der Natuur

A m p h i b i e n;

Men leert de krachten der Natuur het beste kennen jn de Amphibien. Daar in heeft God dieren gerangfchikt, die in hunne vorming, in hunne levenswijze en zeden van anderen afwijken, dien de fchijnbaare dood, fchoon hij ook nog zo lange aanhoudt, echter niet doodt; die het vreeslijklre gif hebben, en toch. weder tot veele goede oogmerken moeten dienen, die van het kleinfte ei tot een vreeslijke grootte kunnen opwasfen; die de allerbijzonderfte en onverklaarbaarfte eigenfehappen in zieh hebben. Dc bruine flangen in Karolina en Virginien kruipen, ook wanneer men ze vervolgt, zeer langzaam. Met haar giftige beet trotfen zij fchier den mensch, als wilden zij zich tegen den Stedehouder Gods in de waereld der dieren verzetten. De gefteldheid haares lichaams verhindert haar niet om fnel te ontfnappen, gelijk men in andere gevallen ziet. Maar het dier heeft de vreesachtigheid niet die andere minder vreeslijke fchepzelen hebben. De (lange kent haar wapen, zij loert, terwijl zij vlugt, offchoon zij niet fchielijk kan omkeeren en bijten. Intusfchen werkt de Natuur door haar ook goed. Zij eeten Eekhoorns, Haagdisfen, Visfehen, en van alle deeze dieren heeft Amerika een overvloed. Zij lluipen ook in de vogelnesten , zuigen de eieren uit en vreeten de jongen. Op dat zij niet al te zeer zouden vermenigvuldigen eeten zij zelfs elkander op. Tusfehen de takken der boomen kronkelen zich daar de blauwgroene flangen, en leeven Van Infekten. In Carolina komen zelfs de Ratelflangen (Crotalus honidus) in de huizen, en winden zich in het bed tusfehen de lakens. Men hoort noch ziet ze veeltijds in fiuipen. Maar nauwlijks is de fchriklijke moorder in huis , of terftond maaken alle huisdieren , honden , katten, zwijnen, gevleugelte gewag, het welk den menschtotwaarfchouwing dient. Zij ruikende flangen