Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S32 Wijze- inrichtingen der Natuur

genaame omftandigheid niet altijd, of bij alle foortejti van visch voorkomt? Hoe ligt draait de wind? Hoe ,weinig verandering in den dampkring is er noodig, om het ganfche jonge gebroed des harings, zalm, fchelvisch, kabeljauw, eer ze uitgeworpen is, voor de waereld verloren te doen zijn? Hoe rasch ware het met het onderhoud van een groot deel van het menfchelijk .genacht gedaan! Maar God is Heer ook van de winden. Hij laat deezen uit en houdt geenen in. Hij beveelt, en de ftormwind zwijgt, en legt zich neder aan zijne voeten. Hij ziet in elk oogenblik de behoeften van alle zijne fchepzelen, en maakt inrichtingen om dezelve te vervullen. Den visch wijft hij de bekwaamfte plaats om zijn kuit uit te werpen , hij zendt zonnefchijn in het water, en uit verborgen zaaden fchieten de planten op ,die de'vischeieren draagen moeten.. Loof den Heere, mijne ziele, en vermeld zijne Grootheid ?

Insekten.

Wanneer men iets fchoons wil zien, zo befchouwe men het fijne net der oogen van een waterjuffer (Lï bellulaj. Haare vleugels fchijnen onder het vergrootglas het ligft uiterft fijne weefzel als fpinrag te zijn. Daar tusfehen loopen vaatjes die door elkander gevlogten zijn, ongetwijfeld om de vleugels vastigheid en ipanning te geeven, dat ze het langgerekte diertje draagen kunnen. De rompen der Phrijganeën , d. i. de infekten , die in onvolkomen toeftand in kleine huisjesleeven, houden zich altijd in meeren, poelen en rivieren op, en bouwen zich zeiven, wijl zij zoo teêr en week zijn, dat de lucht en het water hen konde verteeren, kleine kokers, aan welke dikwijls een afgebeten ftroohalm het fuudament uitmaakt. Alle reisjes, zandfteentjes7 verrot hout, die in het water drijven,

ge*

Sluiten