Verhandeling over het verband tusschen de zede- en staatkunde. Of Eenige bedenkingen over de vraag: in hoe ver is het mogelijk de zedelijke pligten van het gezellig leven in de bestiering eener volksmaatschappij te betrachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar