Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OP DE

VADER.LANDSCIIE

GEZANGEN

VAN DEN HEER

F. pan AKEN.

*7„„ (t^,»1,mon Annr ViaMriinr/1<ar Vriihoïn't.min cronV/immn

Met lust, de Vaderlandfche lier. —— Zoo blijft der Belgen roem fteeds leeven, Door vloeijend maetgezang, vol kunde, geest en zwier. Zoo fpoort men, bij het vrolijk zingen,

De Jeugd tot wetenfchappen aen: ■

Zoo leert zij ook naer Lauren dingen, Terwijl ze, infpijt van Aterlingen, Een' eed'len roem verwerft, die nimmer zal veriaën.

Sluiten