Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(i9;

*k Zie Graaf f lor is op zijn hoede,

Hij ontvangt het rooversrot, Dat door fleren brederode

Verder wordt gebragt ten fpot; Daar doudijn en everingen

Nevens bors'len, op Bar'land, ~i In haar wreede roofzugt fluiten,

Ondanks ailen tegenitand.

*k Zie, 6 g u ij ! ook op de ftroomen

Uwe Zeemagt gantsch verdaan; Dan, 's Lands Veldheer, edelmoedige

Neemt genadig allen aan Die de Waapens neder werpen;

Ten bewijs dat Hij hun bloed Niet begeert, maar zijne Burgers

Slegts voor roof- en moordzugt hoedt.

Dikwijls, verwekten de Vlamingen, het oog hebbende op de Zeeuwfebe Eilanden , oorlogs beroerten tegen de Graaven van Holland. Geene plechtige verbonden hielden zij onfchcnbaar,zo had een dollen heerfchlust die verwilderde Gemoedereu opholgebragt. guij, Grasvan Vlaanderen, in den jaare i265.hoopegevathebbcndevan2«tó«/i B 2

Sluiten