Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 27 )

Kerk en Raadzaal, veele huizen

Van uw bloeijend Amfterdam, Liggen heel en al verflondcn

Door het woeden van de vlam.' —s Och! hoe treft deez' ramp den Burger

Van dees glorijrijke Stad, Door haar magt en grooten handel,

Reeds op eer en aanzien prat.

Och hoe deerlijk zugt de Landman

En de droeve Dorpeling! Wien het onweêrlhanbaai: water

Alleronverwagst omving; De Adelitand, niet uitgezonderd,

Deelde ook in dien zwaaren flag! Ach ! dat nooit weêr vlam , noch water

Neêrland fcort in zulk geklag.

„ Den 23 April Anno 1421 was voor Amficrdara een noodlottigen Dag, veroorzaakt door een hevigen brand, Ioopcnde van de NiemveKerk, langs het Stadhuis, door de Kalverftraat, tot aan de Bindwijkerspoort (cbiar nn de Osjesfliiis'ligt) vernielende dus de voornaamfto Gebouwen, als de gemelde Kerk, het Raadhuis, bstH.Geestklooster, de Kapel der Hei igefiede, bet Bagynhof met deszelfs Kapel en meer anderen Gebouwen en Huizingen. Doch nog Smertelijker ramp trof Holland en Zcc'and 0,5 't St Elizabets nacht zijnde den iS vanSlagt-

Sluiten