Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Weêrsgefleldheid des jaars 1783. 25

Terwijl nu inmiddels ook de moeskruiden en groenten, welke anders, voor ons menfchen, tot een gezond voedfel verftrekken, niet zeiden, door den neveldamp, en daar door veroorzaakten honig' dauw , aangefloken en bedorven worden , als waarvan de, op dezelven zich bevindende, infekten, tot bewijs en kenmerk ftrekken, zoo ontliaat ook, even daar door , en in zoo verre, door persloop en andere krankten, nadeel voor 's menfchen ligchaam.

Voor *t overige heb ik waargenomen , dat zich de meefte honigdauwen , in den omtrek van gebergten openbaaren.

Dan, wij komen thans, van de befchrijving des gewoonen nevels, tot de befchouwing van den buitefigewoonen 'neveldamp, welken wij bereids , vier B 5 wee-

ook liet voeder kan gewastenen worden? — Mogte doch , in onze eikonomifcbe en den landbouw beyoorderende dagen , eens worden ingezien , dat de gemeene weiden, de veld-fcbaaphoedcreijen , en de braakweidingen de peft zijn voor den landbouw ! — — Mogten echter ook alsdan de Regeerers, en die over het finantieweezen de beheering hebben, handreiking bieden, dat dit bcletfel voor de opkomft van den landman , op eene voor deuzelven toereikende wijza , kende worden uit dcu weg geruimd! — —

Sluiten