is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuw geinventeerde koopmans comptoir- en schrijfalmanach, op't schrikkel-jaar [...] MDCCLXXXVIII.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vacantien -voor den Ed. Hove -van Holland. tTTAcanrie uyt den 14 January , begint den 1 Februt '» uyt den 10 dito ; begint den 14 Maart, uyt en 14 Maan ; begint den 9 Mey, uyt den 25 dito. Jroote Vacanrfe begintden 1 Auguftus , uytden 1 Septj :mber ; begintden 23 December.

Vacantien voor de Ed. Heer en der Stadt Amflerdam.

r7"AcantieuytMen ^January, Ibeginr den21 Maart; » uyt den 31 dito 5" begint] den 10 Mey, uytden 1 .iny ; Groote Vacantie begint den lojuly , uyt dei* 3 Auguftus ; begint den 20 September , uyt den 4 'cftober; begint'den 10 December.

Voor de Ed. Vierfchaar van Zrtydbolland.

Acantic begint Vrydags na PaalTchen,uyc's Maan» dags of Vrydags ter halver Mey; Groote Vacati: begint den 1 Auguftus, uyt den 31 dito.

'aedntien voor de Ed. lieer en der Stadt Rotterdam.

/Acantie nvt den 1 January ; begint den 3 Februari»' uyt den io dito ; begint den 16 Maait, uyt dm } dito j begint .den .4 Mey , uyt den 25 dito; roote yacantie begint den 4 Auguftus, uyt den 1 iepmber; begint den 18 December; In de Winter be>ren water zijnde , fal mede gevaceert werden ter fcretie van de Hceren Schout en Schepenen. Voor den Ed. Gerechte der Stadt Dordrecht. TAcantie uyt den 8 Januarii. begintiVrydag voor ' Paaiïchen , uyt veertien dagen daar na. begins ,-ydag voorPinxlteren, uyt veertien dagen daar na. ! oote'Vacantie begint den r Augufti, uyt den eerften. .'•iid.ig m Septemb, begint den laattten Dyhsdag Donderdag'voor Kersmis.

Vacantien v/ror de Stadt VUjfinge. :n den 21 Decemb. tot den 1 Din£sd.,Jia 3 Koningen^ nSaterdag vonr de Vaften-tot Donderdag daar aan. ^ n'Paiiri avont tot Dingsdag na beloken Paiflchcn. in'Puiitcr avont tot Diiigsdag 14 dagen dajar naar. n den laatften july tot den 1 Dingsdag iu September.'.^