Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

* NEDERLANDSCH INDIA.

Jaaren verloopen , en dus meer als te langen tijd bij onderdrukking, voor de lijdende Partij.

De Gouverneur, zorgdragende wel in vriendschap te Haan met den Advocaat der O. I. Comp., aIs de Man daar het meest op draaid, mist het ïelden of hij blijft in 't gelijk en in magt.

Be Gouverneurs Generaals Bediening is zeer rrofitabeJ; V00r den een egter meerder dan voor den anderen. Zulks hangt gewoonlijk van 's Mans banier van denken af. Honderde middelen en wegen zijn er voor een fchraapzugtigen, om deze neiging te voldoen. — Het aanitellen, bij voorb. vaneen Commisfaris over den Inlander, volflaagen afhangling van den Generaal. De Pagters de Adminiilrateurs, alle de vergecvene bedieningen, en alle malverfatiën contribueeren 'er toe, of kunnen het doen.

Het was dan juist zoo verwrnderenswaardig niet dat een Generaal 44maal hondert Duizend Rijksdaalders naliet, fchoon zeer wel bekend was dat zulk een Generaal, bij zijn aanftelling tot die Charge, niet meerder had bezeeten als 180000 Rijksdaalders; maar het was verwonderenswaar-

di-

Sluiten