is toegevoegd aan uw favorieten.

Korte reize in de West-Indien. Bevattende [...] eenige aanmerkingen over de slavernij.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

**4 REIZE in de

die eenen aangenomen en prikkelenden fmaak hebben; deeze worden met fuiker vermengd , en met een lepel geëeten. Het vleesch van de vrucht wordt in fchijven gefneden, en in deeg gebakken, en is dan naauwlijks van appelkpeken te onderfchciden. Deeze vrucht wast aan een ftruik, gelijk de pasfiebloem, en ik heb altoos, wegens derzelver gelijkheid met deezen bloem, geloofd, dat zij van dezelfde foort is.

Om. een desfert volkomen te maaken, hebben de West-Indiërs dezes lands de beste gelegenheid des werelds. Wij hebben kokos- en cachoe-nooten in veel grooter menigte, in En. geland, maar zij zijn zoo goed niet. De cachoe noot groeit zeer wonderlijk aan de buitenzijde der vrucht, en hangt op den grond.

Nu, Eugenio! bereekend nu eens alle deeze dingen bij elkander, en gij zult moeten bekennen, dat hier te lande een groot magazijn is, waar aan zich de fmaak van eenen epicurist vergasten kan.

De grotte.

Aan de noordzijde van dit eiland, ligt een zeer merkwaardig hol, dat ik met mijnen vriend

Phi-