Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s De HANDELINGEN

Dat wij dan fpoedig ter zaake treden, en eenen Koopman ten voorwerp kiezen, die op den hoogften trap in de Negotie gefteegen is; dat is te zeggen, die alles alleen doet, het geen anderen faamen doen: laat ons in verbeelding zijne Kantoorboeken die hem zo noodzaakelijk zijn, openilaan, en daar uit leeren* hoe men alle gevallen ïn den Koophandel die Debit en Credit veroorjzaaken, moet befchrijven, om altoos dennetten ilaat van de Rekeningen en van den Handelaar gemakkelijk te kunnen ontdekken; dewijl daar ïn de kunst van 't Boekhouden geleegen is.

Schoon men geen vast getal der Boeken die men pp'.'t Kantoor gebruikt, kan opgeeven ; dewijl de eene Handlaar zomtijds dat Boek hoog #cht. 't geen de andere onnut noemd; kan men hen echter op de volgende vijftien (lellen.

t Her Casboek waar in men aan de linkerende aanfekeffd het Courant geld dat men ontvangt, als snede van wien, en waar voor : het «,\e>;< mep 'sj^aandelijks aan beide zijden opteld, geeyendé den I uitklaar dus ligtelijk te kennen wat mei Iv Casja, -'au »vien men ontvangen, en jian wien meri > aald beeft.

Eer ik toitde Befchri|yfng van her Boek,namelijk het Bankbock oy. rga, z;il het niet ondienftig zijn , de Bank en fijnen oorfprong, beftaanbaarheid en handelingen voor te ftellen. Men •weet met zekerheid dat de eerfte handeldrijvende Plaatfen in Italiën op hunne Jaarmarkten of Misfen, aan de Stads Poorten opgeflagen Banken hadden» waar bij zich de vreemde Kooplieden vervoegen konden, om hun geld tegen het gangbaar

geld

Sluiten