Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ADEMHALING. 2%

nuttigheid van het bloed, tegenwerpen, dat het de lucht in de longen nooit dadelyk rake, maar van dezelve afgefchut gehouden worde, hoewel, zo als Hales ftelt, op den afftand van niet meer dan één duizendfte gedeelte van een duim. Ook dryven de rode blocdbolletjes in grote hoeveelheid wcy, welke een vocht is van enen geheel anderen aart.

Om de uitwerkingen van deze omftandigheden te beproeven, nam ik ene grote hoeveelheid zwartachtig bloed, deed het in een blaas, welke, ik met een weinig wei bevochtigd had , en dezelve wel toebindende, hing ik ze vry in de lucht op, doch hield haar in ruit; den volgende dach deZelve onderzoekende, vond ik, datde onderfle oppervlakte van het bloed, die van de lucht wierd afgezonderd door de tuffchen zynde blaas (welke een dierlyk vlies is, gelyk aan het geen de blaasjes van de longen maakt, en ten minflen dezelfde dikte heeft) ene helder rode laag verkregen had, en even zo dik, dunkt my, als het zou verkregen hebben, by aldienhet onmiddelyk aan de opene lucht was blootgefteld geweeft ; zo dat dit vlies de werking van de lucht op het bloed niet verhinderd had. In dit geval is het klaarblvkelyk op te merken, dat de verandering van kleur niet volgens de giflïng van Mr. Cigna door de uitwaasfeming veroorzaakt wordt. Deze proef herhaalde ik met dezelfde uitilag, zonder vooraf de blaas te bevochtigen.

B y Ik

Sluiten