is toegevoegd aan uw favorieten.

Voor eenzaamen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het KLOOSTER. 223

Hoe zusterlijk liggen deze verzamelden bij elkander ! Twist cn afgunst ging niet mede in hare laatfte woning. Niemand komt hier de Hapenden Horen. Geen vriend , geen broeder , zal hare asch met tranen befproeien. Reeds in haar leven , waren zij niet meer gedacht. in de wereld , en na> haren dood , verdwijnt weldra het denkbeeld van hare aanwezigheid. Lieve ftille fchuilplaats van ongelukkigen ] hier haal ik ruimer adem , dan in den kerker , van hare vrijheid.

Maar ach! ook hier zweeft een huivering door mijne aderen ; medelijden en menfchenliefde doen mijn hart fterker kloppen.

Hier is niet het einde aller levendigen! Deze rust is niet even zagt voor allen. Hoe vele zielen waren misfehien in een angftigen , in een naren onrust, in de fchaduw dezer doodfche muren , en bij hare rottende lijken : en gevoelen nu het nietige , het troostelooze van al die veelbelovende daden , waarop zij hier de zaligheid wagtten 5 gevoelen nu het weinig bij God geldende van alle hare zo duur toegerekende verdienden. Steunden zij hier, voor het beeld van den Heiland geknield, op haar eigen deugd, en verlieten zij zo de wereld, flapten zij,

in dezen donkeren nevel, het rijk der geesten in

ach! hoe bedrogen zullen zij zig dan vinden als