is toegevoegd aan uw favorieten.

Voor eenzaamen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nE VOGELS. a2$i

Bij ieder koelend windje ; Ook gij zit daar gelukkig! Gij kent geen zorg of vreeze;

Gij ziet van uwe hoogte,

Op wijde en open vlaktens, Op heuvelen en dalen:

Schoon gij niet ploegde of zaaide

Uwe oogden om u rijpen. Daar naast u ploegt de landman, En, in zijn verfche voren, Ziet gij uw maaltijd glimmen. Offchoon de flag der bijlen Uw boomftam reeds deed kraken , Nog onbezorgt voor rampen, Zoudt ge op uw takjes toeven; Als ge ook uw boom zaagt vallen Zoudt gij uw vlerken klappen, En zoeken naar een beter.

Gij, lieve blijde Vogels,

Ontvlucht der menfehen woeling,

Hun zorgen, en hun arbeid,

Hun twisten, en hun afgunst:

P 3 Hun