Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GRAAF LUCIFER DE GROOTE. ai

derlijke zaaken moet waar zijn , want het is niet moogelijk, om een midden tusfchen dezelven uit te denken. Loopen de menfehen met de voeten niet tegen elkander, dan moet de waereld noodzaakelijk een plat vlak zijn, en loopen ze wel tegen elkander, dan moet de waereld om de zon, of deze om de waereld draaijen , ten einde de Schaduwzijde des bols. behoorlijk op zijn' tijd te verlichten. — Wel, zult ge, mooglijk zeggen , de zon draait om de waereld , dat is een uitgemaakte zaak, want dat zien we, immers voor onze oogt». — Maar ge ziet ook voor uw oqgen , dat menfehen, die met hunne voeten tegen den zolderbalk, waar op andere menfehen Haan, en dus met het platte hunner voeten tegen het platte der voeten van andere menfehen gekeerd zijn ie, tegen dien balk of zolder willen loopen, van boven neervallen; en evenwel moet dat onderfte boven wandelen op de waereld gebeuren , het zij de zon, bet zij de aarde ftUftaa ; zo dra wij niet daarbij gelooven dat de aarde zo vlak als een tafel, of platte plaat zij? Zo dat wij, uit het gene wij meenen te zien, niet altijd oordeelen moeten van de j3 o waar-

Sluiten