is toegevoegd aan uw favorieten.

Leven van zijne excellentie [...] jonckheere, Ahrimanes, Typhon, Thammuz, Beelzebub, Ashmodæus, Sammael, Dæmon, Lucifer, de groote.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GRAAF LUCIFER. DE GROOTE. 93

wilde zijn; te meer , daar die, de levenswijze ten Hove moede zijnde , en door den Koning «n zijne Hovelingen overal verdrukt en vervolgd wordende , het befluit genomen hadde om met zijne famielje het land te verhaten , het welk hem door den Koning belet werdt, die zijn huisgezin en metgezellen tot allerlei flaaffche bezigheeden wilde gebruiken. Met dezen kwam mithra overeen, dat hij alles in 't werk ftellen zoude , wat in flaat was den Koning en zijn Hof te verbaazen , en zulke vreemde zaaken uittericbten , welken het geleer. de gezelfcliap van ahrimanes niet na konde volgen , ten einde daar door hun crediet te verzwakken, en zijn leerling langs dezen weg te befchaamen en van zijn handelwijze te doen afzien. Dit gelukte in het eerst niet best , want al wat de Hebreër door zijne wijsheid en kunst in het groot In het werk ftelde, deeden de Chartumijm hem knaphandig, voor de oogen

des Konings, terftond in het klein, na.

Uitgenomen één kunstftuk , het geen noch ahrimanes, noch een' zijner geleerden, namaakcn konde , en waar door dan ook zijn

kunst