is toegevoegd aan uw favorieten.

Leven van zijne excellentie [...] jonckheere, Ahrimanes, Typhon, Thammuz, Beelzebub, Ashmodæus, Sammael, Dæmon, Lucifer, de groote.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GRAAF LUCIFER DE -GROOTE, 213

haar om te trouwen, want, zei hij, dat is 'er nog al goed voor. Evenwel ze kon toch alleen niet trouwen, en men ftondt maar niet zo aanftonds klaar om haar te neemen , zo dat ze nog eerst in een' anderen dienst ging, b'j eenen adriaan klas.ssen; ze hadt oudertusfchen, zo van vervalletjens en godspenningen, als anderszins , een fpaarpot van omtrend zestien kroonen overgegaan!, en dezelven in een doosjen bewaard ; doch eens op een' tijd dit geid willende natellen , was het heele doosjen weg; zij vroeg 'er beur vrouw naar, doch die wist 'er n et van , en bekeef haar zelfs geweldig dat ze niet beter op heur geld paste; maar 's anderen daags op den helderen middag terwijl ze bezig was heur vaten te wasfchen, zo komt 'er een jong heer bij haar ftaan, met een fpaanfche kap, met zwart fluweel gevoerd, op het hoofd, en een' degen met een zilver gevest op zijde , deze fprak haar dus aan : Vrijster! wilt ge geen' vrijer hebben, hier fla ik als een jongman, daar is uw zakjen met geld, het is vermeerderd en niet verminderd : maar zij kreeg 'er terftond erg in, en zeide: dat ze heur eigen O 3 geld