is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen van het Bataviaasch genootschap, der kunsten en weetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ipö* Vervolg van eene Jav. Hiftorh

men, als gy Koning van Java zyt. Naderhand zal ik van hier verhuizen , en Koninginne worden over alle de duivels en kwaade geesten; en alsdan

danntewisfehngen, zoo als die door brroverinoen kunnen veroorzaakt worden. De Arahifche en Perfiaanfche Vertellingen leveren 'er veele Voorbeelden ■van op- Ondertusfchen is deeze van oud in SS van man in vrouw te veranderen vry zeldzaam Wt eerfte wasem kunstje vanMedea, EuripidesArasm Medeas, en het andere een van Jüpiter. Ovid. Lil, U 05 -425. In die favaansch Boek zal men nocfi ra' e,' zulke toverkunstjes aantreffen. De Druidenin O ud Galheverftonden diekunstjes ook. ZlèMr.ftk lou b,zr Nouv. Bib!. Germ Tom XXUl P. 96 oè hofhouding* van Niay Tjamara Toeugal zou dan moe!

Noetfa Gade; en das in de nabtltlrfchaö van het h0f t geendenazaaten van Soefoeroegh houden zouden! tusfchen den brandenden Berg van Mataru, én tusfchen de Zuiderzee. Deniilyk waren ditT £? westen,daar de booze geesten te vooren woonden" en daar Datara Wisnoe over hen heersefate^zwad* zy vervolgens naar da Zuiderzee »ertrokken.' ^ _ JJatde rovenaars en boof^e geesten party treken iu den oorlog en de eene of andere helpen en onderfleunen, is een gemeen denkbeeld der Oosterling vanhetvaste land.,Ffi rdisi zegt van AfrflaW'

»elfeH,-aT J^T' ff hetr^anPer>i£f had over, • eldigd. Hywerd geholpen van den Keizer der Indien en van den Keizer van China, zoo wel als van de baoze- Geesten, Reuzen en Tovenaars van gtbeel ARe. Zie O FovEsHist.de Nader Chak. Tom li. p. 248 "ff^kwatmen foldaateii en leegers uit de grond det zee;en dit Oostersch bygelovigdenkbeeld\ ycM