Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ge-eerde toehoorders van wat staat,

rang, of ouderdom gij wezen moogt.,

Gelijk het eene ftandvastige wet is der alger heele Natuur, dat 'er de grootfte verfcheidenheid zij tusfchen de voorwerpen en ligchaamen tot een en hetzelfde foort nogthansbehoorende,jadat aan eenen en denzelfden boom geen tak aan eenen anderen tak, geen blad aan een ander blad volkomen gelijk gevonden worde; zo is ook reeds door de Ouden opgemerkt, dat in de ziels - hoedanigheden der Menfchen nog veel fterkere kenmerken van onderfcheid gevonden worden: En, gelijk, niet zonder eene alwijze befchikking, in eene oneindige meenigte Menfchen een's ieder's uiterlijk wezen door zekere trekken, als de fpiegel der ziele, onderkend wordt, zo is ook ( om zo te fpreeken ) het aangezigt des gemoeds en verftands van ieder, van luiden zelfs, die ander-

Sluiten