Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE ZANG. %

Welk een kreet? wij, wij Bataaven? Neen! geen volk, maar Romes flaaven.

Met een fcherp en heesch geluid

Barst hij in deez' woorden uit. 't Wraakvuur fchijnt, zelfs onder 't fpreeken, Ieder woord in brand te fteeken.

Gij, door Romes magt verkloekt, Slaavenkroost van vrije vaadren ! Hebt ge een' droppel bloeds in de aadren,

Dat den Dwingland niet vervloekt.

Zaagt gij niet na Romes fchepen 't Puik der knaapen heenenfleepen,

Niet Hechts, om, door bloed of dood,

Onzen fnooden bondgenoot In zijn' dwang of trotsch te ftijven. — Neen! gij zaagt ze als offers drijven

Na 't altaar, waar booze lust, Onder 't beestlijke gezonken, Haar' verdoemelijke vonken

Met Bataaffche jongens bluscht.

Sluiten