Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 48 )

i Ü naar zyn huis vervoere; ik kan niet wederkeeren

„ Ten zy ge my vcrzelt... maak U gereed." „ wat zegt.,'

,, Wat zegt ge, Ontmenschten ! gy myn man me uit de armen rukken i

„ Barbaars! dat een van U één voetftap verder treê! „ Gy zult thans voor een Vrouw, zo fpreekt Dor inde, bukken.''

Zeis woedend, grypt een zwaard: zy rukt het uit de fchée En zegt „ wee hem die nu tot myn gemaal durft nadren,

,, Of hy zalfneuvlen, of Dorinde fterven zien! „ War zyt gy laag! daar ge aan den fnoodften aller Vadren,

„ Tot ons bederf, uw hulp, uw wreede hulp durft bien!

Myn Eerlief ! zyt gerust, gy hebt thans niets te vreezen,

„ 'k Trotfeer om uw behoud het uiterfte gevaar.

Uw Vrouw,en'tis me een eer, zal uw befchermfler weczen,

„ Of aan uw zy' vergaan."... ,,Mejuffer! zacht, bedaar, Zegt een der dienaars van 't Gerecht,, wy zyn fteeds fchuldig

„ Aan de orders die m' ons geeft, op't ftiptflete voldoen, „ Dies wreek Uniet opens, ei draag uw lot geduldig;

,, Met welke reden toch kunt ge iets vanonsvermoên, '„ Dat naar party fchap zweemt, naar uw bederf zou haaken?

„ Wy zyn uw Vrienden, wat ge ook waant, dan met dit al

Sluiten