Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 29 )

Wat helfche geest kon u bezielen,

D;\t gij, zoo valsch, zoo fnood , zoo woest, Het braeffte Wapenkooi- vernielen —

Het beste ontwerp verijdlen moest?

Of fchat gij boven 's burgers zegen Den vloek van een verbitterd volk? —-

Of blonk voor u de heldendegen Zoo flaeuw bij een' verradersdolk?

Weg, Slaefl het eerlijk hart moet ijzen,

Vertoontge u Hechts in 't wijdst verfchiet!

Elk moet het hair ten berge rijzen, Die van nabij uw aenzigt ziet!

o ! Beter waert gij nooit geboren,

Of in het barensüur gefmoord, Dan in uw laffe ziel te fmoren

Een flem, naer welke al 't aerdrijk hoort!

Sluiten