is toegevoegd aan uw favorieten.

Dag-boek mijner goede werken, in rekening gebragt bij God tegen den dag der algemeene vergelding.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

148 DAGBOEK m jj w e r

zijn zou om nu geen zucht in ons hart te gevoelen , dat de deugden en volmaaktheden van dien God , dien wij in het aangezichte van Jesus Christus als louter liefde voor ons hebben leeren kennen, door alle onze gedachten, woorden, en werken, verheerlijkt mogen worden ?

i k.

Dat is het geen onze Catechismus zo fchoon uitdrukt: Het is ohmooglijk, dat, zo wie CHRISTUS door een waarachtig geloove ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid.

mijn vriend.

Daar hebt gij nu al voort eene andere bedoeling in 't hart de eer van God. En

fchoon wij dan nog gebrekkige Deugd voortbrengen , en de wet nooit volmaakt betrachten, dewijl het God, naar zijne oneindige wijsheid , behaagt ons hier tot aan onzen jongften fnik met onzen zondigen aart te laaten ftrijden , het beginfel heiligt echter de daad. De eer van dien God , die ons uit de duifter-»