is toegevoegd aan uw favorieten.

Dag-boek mijner goede werken, in rekening gebragt bij God tegen den dag der algemeene vergelding.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i$o DAGBOEK m ij n e r

tot losbandige zorgloosheid 5 want heeft J esus Christus voor ons de ftraf gedraagen, heeft Hij voor ons de wet vervult

dan behoeven wij daar zo heel naauw

niet meer op te letten. De fterkite prikkei tot deugd fchijnt dan weggenoomen te zijn.

m ij n vriend.

Gij zegt wel: fchijnt in het oog van

blinden , mijn Vriend ! gelijk wij reeds gezien hebben; en laaten allen, dien het gegeeven is in Jesus Christus tot zaligheid te gelooven, hier fpreeken ! Wie

God als zijnen verzoenden Vader mag aanmerken, heeft een' prikkel tot de Deugd in zich , dien hij nooit te vooren gekend heeft. Ook is de Zaligmaaker niet alleen in de waereld gekoomen om onze fchuld te verzoenen die dit gelooft, bedriegt zich

deerlijk! maar teffens om het heerlijk

Beeld van God in ons te herftellen. Schoon wij een genadig recht op den Hemel hebben , zo dra wij gelooven ; zijn wij echter piet vatbaar voor den Hemel, voor dat wij deugdzaamer en edeler menfchen geworden

zijn