is toegevoegd aan je favorieten.

Dag-boek mijner goede werken, in rekening gebragt bij God tegen den dag der algemeene vergelding.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

228 DAGBOEK m ij n e r

en de Zondaar, die van natuur onder de wet , en eenigzins om zijne zaligheid bezorgd is, zal er vast onder blijven; hij zal zich alleen bevlijtigen om ftipter naar derzelver uitwendige geboden te leven, en op zijn best die van het Euangelium voor zijne Wet houden, terwijl hij zijne tekortkoomingen ter vervullinge of verzoeninge aan Jesus Zal overlaaten. Vergeefs zegt gij duizendmaaien aan deeze ongelukkigen: ,, Gij moet alleen uit genade om de eenige gerechtigheid van den Zoone Gods zalig worden": zo lang men een voorwaardelijk Euangelium verkondigt, vernietigt men de kracht van de leer der genade bij hen , en natuurlijk , want dan moet er toch iets van hunnen kant vooraf betracht worden, zij moeten zich dan eerst in dien fcaat brengen, waarin het Euangelium tot hen fpreekt, en zo lang ze in dien ftaat niet zijn , is het Euangelium aan hun niet ingericht, en Jesus is voor hun niet in de waereld gekoomen.

i k.

Maar wat zegt gij dan tot dezulken die zich door de waarneeming van de geboden

van